Rusutjärven kylän yhteiset maa-alueet

Soranotto kotitarvekäyttöön

Tiedustelut: Eero Mattila 0400-790 889

Yhteydenotto ensisijaisesti tekstiviestillä. Ilmoitathan viestiisi seuraavat tiedot:
Oma nimi, kiinteistönumero, käyttötarkoitus, arvio käytettävästä kuutiomäärästä

Yhteisten maa-alueiden osakaskunnan tilinumero: Nordea 136630-6105902