Rusutjärven kylän yhteiset maa-alueet

Soranotto kotitarvekäyttöön

tiedustelut: Eero Mattila
0400-790 889 (mielellään tekstiviestillä)
Oma nimi, kiinteistönumero, käyttötarkoitus, arvio käytettävästä kuutiomäärästä

Yhteisten maa-alueiden osakaskunnan tilinumero: Nordea 136630-6105902